Scroll to a div using jQuery

0
33
Scroll to a div using jQuery

Trước tiên bạn phải khai báo một id ở vị trí muốn Scroll tới. Ở đây tôi khai báo là

MediaPlayer

Then use jQuery with:

scrollTop: $('#MediaPlayer').offset().top

And we get the complete code is:

$("#MediaPlayer").ready(function(){
     $("html, body").delay(2000).animate({
         scrollTop: $('#MediaPlayer').offset().top
     }, 2000);
});

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây